آیا Biglaw در چرخ امنیت سایبری خوابیده است؟


هکر در حال تایپ در لپ تاپدر حالی که خوانندگان Above the Law به خوبی از خطرات منحصر به فرد امنیت سایبری که شرکت های حقوقی با آن روبرو هستند آگاه هستند، بهترین شیوه های خاص همچنان در حال تکامل هستند.

آیا شرکت شما آماده شناسایی و پاسخگویی به تهدیدات است؟ بزرگترین چالش هایی که با آن روبرو هستید چیست؟ چه مراحلی را مد نظر دارید؟

لطفاً چند دقیقه وقت بگذارید و افکار خود را به اشتراک بگذارید و به ما کمک کنید تا صنعت خود را معیار قرار دهیم. پاسخ دهندگ، که نظرسنجی را تکمیل کنند، شانس برنده شدن یک کارت هدیه 250 دلاری را دریافت خواهند کرد.

در نظرسنجی شرکت کنید


منبع: https://abovethelaw.com/2023/06/is-biglaw-asleep-at-the-cybersecurity-wheel/