امروز در 3 ET: The Live Legaltech Week Panel Return; در اینجا داستان هایی است که این هفته در مورد آنها بحث خواهیم کرد


پانل هفته Legaltech امروز در 3 ET برای بحث در مورد داستان های برتر در فناوری حقوقی بازگشته است. آحضور رایگان است، اما اگر قبلاً این کار را نکرده اید، باید ثبت نام کنید. که می تو،د در اینجا انجام دهید. یکبار ثبت نام کنید و در تمام جلسات بعدی ثبت نام کنید.

از جمله داستان هایی که قصد داریم به آن بپردازیم:

،یب ما هفته به هفته تغییر می کند، اما پنل های معمولی ما عبارتند از:

امیدواریم که شما به ما بپیوندید.


منبع: https://www.lawnext.com/2022/12/today-at-3-et-the-live-legaltech-week-panel-returns-here-are-the-stories-well-discussthis-week.html